Artikel 11.6 Ow

Van een onteigeningsbelang is alleen sprake als de beoogde vorm van ontwikkeling, gebruik of beheer van de fysieke leefomgeving:
a. in een vastgesteld omgevingsplan onder uitsluiting van de bestaande vorm van ontwikkeling, gebruik of beheer, mogelijk is gemaakt,
b. mogelijk is gemaakt in een verleende omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit,
c. mogelijk is gemaakt door een vastgesteld projectbesluit.

Rechtspraak artikel 11.6 Ow (grondslagen onteigeningsbelang)

Artikel 11.6 Ow grondslagen onteigeningsbelang
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.