Artikel 16.8 Ow

1. In een coördinatiebesluit als bedoeld in artikel 3:20, onder b, van de Algemene wet bestuursrecht kan, met het oog op de doelen van de wet en voor het optimaliseren van gebruiksruimte in een gebied, worden bepaald dat afdeling 3.5 van die wet van toepassing is op de voorbereiding van:
a. een omgevingsplan, waterschapsverordening of omgevingsverordening,
b. een programma, en
c. een projectbesluit of een omgevingsvergunning.
2. Artikel 3:28 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing op besluiten waartegen geen beroep kan worden ingesteld.

Rechtspraak artikel 16.8 Ow (koepelconcept)

Artikel 16.8 Ow koepelconcept
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.