Artikel 4.15 Ow

1. Provinciale staten kunnen, met inachtneming van de grenzen van artikel 2.3, tweede lid, voor een locatie een voorbereidingsbesluit nemen met het oog op de voorbereiding van in de omgevingsverordening te stellen regels.
2. Het voorbereidingsbesluit wijzigt de omgevingsverordening met voorbeschermingsregels.
3. Artikel 4.14, derde en vierde lid, is van overeenkomstige toepassing, waarbij in artikel 4.14, derde lid, onder a en d, en vierde lid, in plaats van ‘omgevingsplan’ steeds ‘omgevingsverordening’ wordt gelezen.
4. Provinciale staten kunnen de bevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, delegeren aan gedeputeerde staten.

Rechtspraak artikel 4.15 Ow (voorbereidingsbesluit omgevingsverordening)

Artikel 4.15 Ow voorbereidingsbesluit omgevingsverordening
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.