Artikel 15.40 Ow

1. Het onderzoek ter plaatse wordt gehouden in aanwezigheid van een rechter vergezeld van de griffier.
2. De griffier deelt aan de belanghebbenden onverwijld de tijd en de plaats van het onderzoek ter plaatse mede en nodigt hen uit daarbij aanwezig te zijn.
3. De griffier draagt ervoor zorg dat van de tijd en de plaats van het onderzoek ter plaatse kennis wordt gegeven in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen.
4. De griffier maakt van het onderzoek ter plaatse een proces-verbaal op dat door de rechter en door hem wordt ondertekend.

Rechtspraak artikel 15.40 Ow (schadeloosstelling eisen aan onderzoek ter plaatse door deskundigen)

Artikel 15.40 Ow schadeloosstelling eisen aan onderzoek ter plaatse door deskundigen
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.