Artikel 13.17 Ow

1. De opbrengsten, bedoeld in artikel 13.14, tweede lid, de waardevermeerdering, bedoeld in artikel 13.15, tweede lid, en de inbrengwaarde van de gronden, bedoeld in artikel 13.18, tweede lid, onder a, worden geraamd op basis van objectief bepaalbare maatstaven.
2. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld over de in het eerste lid bedoelde ramingen.

Rechtspraak artikel 13.17 Ow (opbrengsten, waardevermeerdering en inbrengwaarde van gronden)

Artikel 13.17 Ow opbrengsten waardevermeerdering en inbrengwaarde van gronden
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.