Artikel 11.4 Ow

1. Een onteigeningsbeschikking kan worden gegeven door:
a. de gemeenteraad van de gemeente waarin de onroerende zaak ligt,
b. het algemeen bestuur van het waterschap waarin de onroerende zaak ligt,
c. provinciale staten van de provincie waarin de onroerende zaak ligt,
d. Onze Minister die het aangaat.
2. Het algemeen bestuur van een waterschap kan alleen een onteigeningsbeschikking geven met het oog op de taken, bedoeld in artikel 2.17, eerste lid, aanhef en onder a.
3. Provinciale staten kunnen alleen een onteigeningsbeschikking geven als:
a. het onteigeningsbelang een provinciaal belang betreft, of
b. dat doelmatig is.
4. Onze Minister die het aangaat kan alleen een onteigeningsbeschikking geven als:
a. het onteigeningsbelang een nationaal belang betreft, of
b. dat doelmatig is.

Rechtspraak artikel 11.4 Ow (bevoegd gezag onteigeningsbeschikking)

Artikel 11.4 Ow bevoegd gezag onteigeningsbeschikking
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.