Artikel 9.3 Ow

1. Op een onroerende zaak kan niet binnen twee jaar na de intrekking of het vervallen van een voorkeursrecht door hetzelfde bestuursorgaan opnieuw een voorkeursrecht worden gevestigd op dezelfde grondslag.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op een voorkeursrecht dat niet in de openbare registers is ingeschreven binnen de in artikel 16.82a bedoelde termijn.

Rechtspraak artikel 9.3 Ow (vestigen nieuw voorkeursrecht)

Artikel 9.3 Ow vestigen nieuw voorkeursrecht
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.