Artikel 16.30 Ow

1. Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing op de voorbereiding van een omgevingsplan.
2. In afwijking van artikel 3:1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Algemene wet bestuursrecht zijn de artikelen 3:43 tot en met 3:45 en afdeling 3.7 van die wet van toepassing op een omgevingsplan.

Rechtspraak artikel 16.30 Ow (omgevingsplan toepassing Algemene wet bestuursrecht)

Artikel 16.30 Ow omgevingsplan toepassing Algemene wet bestuursrecht
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.