Artikel 5.41 Ow

1. Het bevoegd gezag wijzigt de voorschriften van een omgevingsvergunning voor een activiteit of trekt de omgevingsvergunning voor een activiteit in met toepassing van artikel 5.39 of 5.40, op verzoek van het bestuursorgaan dat op grond van artikel 16.16, eerste lid, heeft beslist over instemming met de voorgenomen beslissing op de aanvraag om de omgevingsvergunning voor die activiteit of dat op grond van artikel 16.16, derde of vierde lid, heeft bepaald dat instemming niet is vereist.
2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op een verzoek van Onze Minister van Justitie en Veiligheid tot intrekking van een omgevingsvergunning voor een jachtgeweeractiviteit op de grond, bedoeld in artikel 5.42, derde lid.

Rechtspraak artikel 5.41 Ow (toepassing artikelen 5.39 en 5.40 op verzoek instemmingsorgaan)

Artikel 5.41 Ow toepassing artikelen 5.39 en 5.40 op verzoek instemmingsorgaan
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.