Artikel 15.44 Ow

1. Onverwijld nadat het deskundigenbericht is ingeleverd, bepaalt de rechtbank het tijdstip waarop een mondelinge behandeling zal plaatsvinden.
2. De rechtbank beveelt daarbij de oproeping van de onteigenaar en de belanghebbenden.

Rechtspraak artikel 15.44 Ow (schadeloosstelling mondelinge behandeling na deskundigenbericht)

Artikel 15.44 Ow schadeloosstelling mondelinge behandeling na deskundigenbericht
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.