Artikel 9.22 Ow

1. Een gemeente, een provincie of de Staat kan de nietigheid inroepen van rechtshandelingen die zijn verricht met de kennelijke strekking afbreuk te doen aan een op haar of zijn naam gevestigd voorkeursrecht.
2. Een verzoek tot nietigverklaring wordt gedaan bij de rechtbank binnen het rechtsgebied waar de onroerende zaak geheel of grotendeels ligt binnen acht weken nadat de gemeente, de provincie of de Staat een afschrift heeft ontvangen van de akte waarin de rechtshandeling is vervat.
3. Het verzoek tot nietigverklaring is niet-ontvankelijk als de indiener schriftelijk heeft ingestemd met de rechtshandeling.

Rechtspraak artikel 9.22 Ow (nietigheid van rechtshandelingen in strijd met voorkeursrecht)

Artikel 9.22 Ow nietigheid van rechtshandelingen in strijd met voorkeursrecht
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.