Artikel 22.2 Ow

1. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat regels die voor de inwerkingtreding van deze wet bij of krachtens de wet waren gesteld of daaraan gelijkwaardige regels al dan niet tijdelijk deel uitmaken van het omgevingsplan.
2. Bij een besluit tot vaststelling of wijziging van een omgevingsplan kunnen die regels worden gewijzigd.

Rechtspraak artikel 22.2 Ow (omgevingsplanregels van rijkswege)

Artikel 22.2 Ow omgevingsplanregels van rijkswege
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.