Artikel 5.16 Ow

1. Een bestuursorgaan dat bevoegd is om op een aanvraag om een omgevingsvergunning te beslissen of bevoegd is tot toepassing van paragraaf 5.1.5, kan die bevoegdheid aan een ander bestuursorgaan overdragen, als dat bestuursorgaan daarmee instemt.
2. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over de toepassing van het eerste lid.

Rechtspraak artikel 5.16 Ow (flexibiliteitsregeling bevoegd gezag)

Artikel 5.16 Ow flexibiliteitsregeling bevoegd gezag
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.