Artikel 3.6 Ow

1. Het college van burgemeester en wethouders van een gemeente, gelegen in een door Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat aangewezen agglomeratie als bedoeld in artikel 3, onder k, van de richtlijn omgevingslawaai, stelt een actieplan als bedoeld in artikel 8 van die richtlijn vast voor de volgende geluidbronnen:
a. wegen en daarin gelegen spoorwegen,
b. andere spoorwegen,
c. luchthavens,
d. een activiteit of een samenstel van activiteiten, waarvoor een regel als bedoeld in artikel 22.2, eerste lid, of 2.24, eerste lid, of paragraaf 4.1.1 voor het geluid is gesteld.
2. Het actieplan wordt vastgesteld aan de hand van de voor die geluidbronnen op grond van artikel 20.17 vastgestelde geluidbelastingkaarten.

Rechtspraak artikel 3.6 Ow (verplichte programma’s gemeente)

Artikel 3.6 Ow verplichte programma's gemeente
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.