Artikel 16.31 Ow

Zienswijzen kunnen geen betrekking hebben op het deel van het ontwerp van een omgevingsplan dat zijn grondslag vindt in een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit.

Rechtspraak artikel 16.31 Ow (zienswijzen omgevingsplan grondslag omgevingsvergunning)

Artikel 16.31 Ow zienswijzen omgevingsplan grondslag omgevingsvergunning
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.