Artikel 1.8 Ow

1. Aan de verplichtingen, bedoeld in de artikelen 1.6 en 1.7, wordt in ieder geval voldaan, voor zover bij wettelijk voorschrift of besluit specifieke regels zijn gesteld met het oog op de doelen van de wet, en die regels worden nageleefd.
2. Artikel 1.7a is niet van toepassing voor zover bij wettelijk voorschrift of besluit specifieke regels zijn gesteld met het oog op de doelen van de wet.

Rechtspraak artikel 1.8 Ow (verhouding tot specifieke regels)

Artikel 1.8 Ow verhouding tot specifieke regels
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.