Artikel 2.13a Ow

1. Provinciale staten stellen bij besluit als omgevingswaarden geluidproductieplafonds vast aan weerszijden van bij omgevingsverordening aangewezen:
a. wegen in beheer bij de provincie,
b. lokale spoorwegen, voor zover gelegen buiten de gebieden die op grond van artikel 20, derde lid, van de Wet personenvervoer 2000 zijn aangewezen.
2. Provinciale staten kunnen deze bevoegdheid delegeren aan gedeputeerde staten.

Rechtspraak artikel 2.13a Ow (verplichte omgevingswaarden provincie voor geluidproductie wegen en lokale spoorwegen)

Artikel 2.13a Ow verplichte omgevingswaarden provincie voor geluidproductie wegen en lokale spoorwegen
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.