Artikel 16.35 Ow

Deze paragraaf is niet van toepassing op plannen of programma’s die:
a. alleen bestemd zijn voor nationale defensie of noodzakelijk zijn vanwege een noodtoestand als bedoeld in de Coördinatiewet uitzonderingstoestanden, of
b. betrekking hebben op de begroting of de financiën van een gemeente, een waterschap, een provincie of het Rijk.

Rechtspraak artikel 16.35 Ow (uitzondering plan-mer-plicht)

Artikel 16.35 Ow uitzondering plan-mer-plicht
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.