Artikel 2.12a Ow

1. Bij omgevingsverordening kunnen, met inachtneming van de grenzen van artikel 2.3, tweede lid, industrieterreinen worden aangewezen waarvoor provinciale staten bij besluit als omgevingswaarden geluidproductieplafonds vaststellen.
2. Provinciale staten kunnen de bevoegdheid tot het bij besluit als omgevingswaarden vaststellen van geluidproductieplafonds delegeren aan gedeputeerde staten.

Rechtspraak artikel 2.12a Ow (omgevingswaarden provincie voor geluidproductie industrieterreinen)

Artikel 2.12a Ow omgevingswaarden provincie voor geluidproductie industrieterreinen
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.