Artikel 13.22 Ow

1. Het college van burgemeester en wethouders, gedeputeerde staten of Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kunnen in een overeenkomst over bij algemene maatregel van bestuur aangewezen activiteiten bepalingen opnemen over financiële bijdragen voor ontwikkelingen van een gebied op basis van een omgevingsvisie of programma.
2. Op de overeenkomst is artikel 16.138 van overeenkomstige toepassing.

Rechtspraak artikel 13.22 Ow (financiële bijdragen voor ontwikkelingen van een gebied)

Artikel 13.22 Ow financiële bijdragen voor ontwikkelingen van een gebied
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.