Artikel 22.15 Ow

Aan de verplichting tot vaststelling van een waterschapsverordening, bedoeld in artikel 2.5, wordt uiterlijk op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip voldaan. Tot dat tijdstip is artikel 59 van de Waterschapswet niet van toepassing. Vanaf dat tijdstip worden regels over de fysieke leefomgeving waarvoor dat op grond van artikel 2.7, eerste lid, is bepaald, alleen nog in de waterschapsverordening opgenomen.

Rechtspraak artikel 22.15 Ow (regels verordeningen in waterschapsverordening)

Artikel 22.15 Ow regels verordeningen in waterschapsverordening
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.