Artikel 16.83 Ow

Als tegen een besluit dat is voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht beroep aanhangig is, kan die afdeling, voor zover niet in strijd met internationaalrechtelijke verplichtingen, buiten toepassing worden gelaten op de voorbereiding van een besluit tot wijziging van dat besluit, als het gaat om een wijziging van ondergeschikte aard.

Rechtspraak artikel 16.83 Ow (ondergeschikte wijzigingen aangevochten besluit)

Artikel 16.83 Ow ondergeschikte wijzigingen aangevochten besluit
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.