Artikel 5.22 Ow

Voor een rijksmonumentenactiviteit worden de regels, bedoeld in artikel 5.18, gesteld met het oog op het behoud van cultureel erfgoed en in dat kader tot:
a. het voorkomen van ontsiering, beschadiging, sloop of verplaatsing van monumenten en archeologische monumenten,
b. het bevorderen van het gebruik van monumenten, zo nodig door wijziging van die monumenten, rekening houdend met de monumentale waarden,
c. het conserveren en in stand houden van archeologische monumenten, bij voorkeur in situ.

Rechtspraak artikel 5.22 Ow (artikel 5.18 beoordelingsregels aanvraag rijksmonumentenactiviteit)

Artikel 5.22 Ow artikel 5.18 beoordelingsregels aanvraag rijksmonumentenactiviteit
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.