Artikel 16.38 Ow

1. Over de reikwijdte en het detailniveau van de informatie in het milieueffectrapport raadpleegt het bevoegd gezag de bestuursorganen en instanties, bedoeld in artikel 16.36, vijfde lid, onder a en b.
2. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over de procedure voor de raadpleging.

Rechtspraak artikel 16.38 Ow (raadpleging reikwijdte en detailniveau)

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.