Artikel 4.1 Ow

1. Bij omgevingsplan, waterschapsverordening en omgevingsverordening kunnen met het oog op de doelen van de wet regels worden gesteld over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving.
2. Bij ministeriële regeling kunnen meet- en rekenvoorschriften worden gesteld over activiteiten als bedoeld in het eerste lid.
3. Bij het stellen van de regels in de omgevingsverordening en de ministeriële regeling worden de grenzen van artikel 2.3, tweede en derde lid, in acht genomen.

Rechtspraak artikel 4.1 Ow (decentrale regels over activiteiten)

Artikel 4.1 Ow decentrale regels over activiteiten
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.