Artikel 4.17 Ow

Het omgevingsplan wordt in ieder geval vijf jaar na het onherroepelijk worden van een omgevingsvergunning voor een voortdurende buitenplanse omgevingsplanactiviteit, waaraan geen termijn is verbonden als bedoeld in artikel 5.36, eerste lid, met die vergunning in overeenstemming gebracht als het gaat om:
a. een omgevingsplanactiviteit bestaande uit het in stand houden van een bouwwerk,
b. een omgevingsplanactiviteit, anders dan onder a, die niet in overeenstemming is met een aan een locatie gegeven functie-aanduiding.

Rechtspraak artikel 4.17 Ow (actualisering in verband met omgevingsplanactiviteiten)

Artikel 4.17 Ow actualisering in verband met omgevingsplanactiviteiten
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.