Artikel 16.33c Ow

Als een belanghebbende is overleden, buiten het Koninkrijk woont of geen bekende woonplaats heeft, wordt het ontwerp van de onteigeningsbeschikking ook toegezonden aan de erfgenaam, gevolmachtigde of bewindvoerder van de belanghebbende, tenzij er redelijkerwijs geen erfgenaam, gevolmachtigde of bewindvoerder bekend kan zijn voor het bestuursorgaan.

Rechtspraak artikel 16.33c Ow (toezending ontwerponteigeningsbeschikking)

Artikel 16.33c Ow toezending ontwerponteigeningsbeschikking
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.