Artikel 16.45 Ow

1. Degene die voornemens is een project als bedoeld in artikel 16.43, eerste lid, aanhef en onder b, uit te voeren, deelt dat voornemen zo spoedig mogelijk mee aan het bevoegd gezag.
2. Het eerste lid is niet van toepassing als degene die voornemens is het project uit te voeren bij de voorbereiding van het besluit een milieueffectrapport maakt.
3. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over de inhoud van de mededeling.

Rechtspraak artikel 16.45 Ow (mededeling voornemen)

Artikel 16.45 Ow mededeling voornemen
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.