Artikel 15.45 Ow

1. De eindbeschikking waarbij de rechtbank de schadeloosstelling vaststelt, houdt ook een veroordeling in tot verrekening van de door de rechter vastgestelde schadeloosstelling met de door de belanghebbende ontvangen voorlopige schadeloosstelling.
2. De rechtbank kan bepalen dat het te verrekenen bedrag wordt geconsigneerd volgens de Wet op de consignatie van gelden.

Rechtspraak artikel 15.45 Ow (eindbeschikking schadeloosstelling)

Artikel 15.45 Ow eindbeschikking schadeloosstelling
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.