Artikel 15.24 Ow

Bij het bepalen van de prijs van de onteigende zaak wordt rekening gehouden met:
a. ter plaatse geldende voorschriften en gebruiken over baten en lasten, die uit de exploitatie van de zaak of van een complex van als één geheel in exploitatie te brengen of gebrachte zaken waarvan zij deel uitmaakt, naar verwachting zullen voortvloeien, en over de omslag van deze baten en lasten, voor zover een redelijk handelende verkoper en koper hiermee rekening plegen te houden, en
b. alle functies die in het omgevingsplan zijn toegedeeld aan locaties van zaken die deel uitmaken van het complex, waarbij elke functie de waardering van alle zaken binnen het complex beïnvloedt.

Rechtspraak artikel 15.24 Ow (schadeloosstelling bepalen prijs bij complex)

Artikel 15.24 Ow schadeloosstelling bepalen prijs bij complex
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.