Artikel 22.12 Ow

Als in het tijdelijke deel van een omgevingsplan op grond van artikel 3.6a van de Wet ruimtelijke ordening is uitgesloten dat van dat plan voor een bepaalde termijn kan worden afgeweken met een omgevingsvergunning, geldt die bepaling als een verbod om voor een termijn van ten hoogste tien jaar een activiteit te verrichten.

Rechtspraak artikel 22.12 Ow (uitsluiting gebruik afwijkbevoegdheid bestemmingsplan)

Artikel 22.12 Ow uitsluiting gebruik afwijkbevoegdheid bestemmingsplan
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.