Artikel 4.38 Ow

1. De in artikel 4.3 bedoelde regels over flora- en fauna-activiteiten worden gesteld met het oog op de natuurbescherming.
2. De regels strekken er in ieder geval toe dat mogelijke nadelige gevolgen voor de staat van instandhouding van van nature in het wild voorkomende dier- of plantensoorten worden voorkomen.

Rechtspraak artikel 4.38 Ow (rijksregels flora- en fauna-activiteiten)

Artikel 4.38 Ow rijksregels flora- en fauna-activiteiten
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.