Artikel 3.12 Ow

Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat de in de programma’s opgenomen maatregelen of de maatregelen, bedoeld in artikel 3.10, tweede lid, onder b, onder 2°, uitgevoerd moeten worden of operationeel moeten zijn volgens de daarbij te stellen regels.

Rechtspraak artikel 3.12 Ow (uitvoering maatregelen)

Artikel 3.12 Ow uitvoering maatregelen
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.