Artikel 5.18 Ow

1. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over het verlenen of weigeren van een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 5.1.
2. Daarbij kunnen regels worden gesteld over de motivering van de beslissing tot het verlenen of weigeren.
3. Artikel 2.32, tweede tot en met zesde lid, is van overeenkomstige toepassing op die regels.

Rechtspraak artikel 5.18 Ow (beoordelingsregels aanvraag artikel 5.1-activiteiten bij algemene maatregel van bestuur)

Artikel 5.18 Ow beoordelingsregels aanvraag artikel 5.1-activiteiten bij algemene maatregel van bestuur
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.