Artikel 16.18 Ow

1. Het besluit over instemming als bedoeld in artikel 16.16 wordt binnen vier weken na indiening van het verzoek om instemming bekendgemaakt door toezending aan het bevoegd gezag.
2. Artikel 10:31, tweede tot en met vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing.

Rechtspraak artikel 16.18 Ow (termijn instemming; geen fictieve instemming)

Artikel 16.18 Ow termijn instemming; geen fictieve instemming
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.