Artikel 16.71 Ow

1. Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing op de voorbereiding van:
a. een projectbesluit,
b. een besluit tot het buiten toepassing laten van regels als bedoeld in artikel 5.53, derde of vierde lid.
2. In afwijking van artikel 3:1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Algemene wet bestuursrecht zijn de afdelingen 3.6 en 3.7 van die wet van toepassing op een besluit als bedoeld in het eerste lid, onder a of b.
3. Bij de bekendmaking van een projectbesluit of van een besluit tot uitvoering van een projectbesluit wordt de bijzondere regeling over het aanvoeren van gronden van het beroep, bedoeld in artikel 16.86, vermeld.

Rechtspraak artikel 16.71 Ow (projectbesluit toepassing Algemene wet bestuursrecht)

Artikel 16.71 Ow projectbesluit toepassing Algemene wet bestuursrecht
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.