Artikel 2.43 Ow

1. Het college van burgemeester en wethouders, het dagelijks bestuur van het waterschap, gedeputeerde staten en Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat bepalen bij besluit of, en zo ja, welke maatregelen aan een gebouw worden getroffen ter beperking van het geluid in het gebouw. De eerste zin is alleen van toepassing in bij algemene maatregel van bestuur aangewezen gevallen.
2. Het besluit wordt ingetrokken in gevallen of op gronden die bij algemene maatregel van bestuur worden bepaald.

Rechtspraak artikel 2.43 Ow (geluidwerende maatregelen aan gebouwen)

Artikel 2.43 Ow geluidwerende maatregelen aan gebouwen
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.