Artikel 13.19 Ow

1. Bij de beschikking kan worden bepaald dat de betaling geheel of gedeeltelijk na aanvang van de activiteit plaatsvindt, mits aan de beschikking voorschriften worden verbonden over het stellen van aanvullende zekerheden voor de betaling van de verschuldigde geldsom. Het verbod, bedoeld in artikel 13.12, geldt dan niet.
2. Bij het uitblijven van betaling kan het bestuursorgaan de verschuldigde geldsom invorderen bij dwangbevel.

Rechtspraak artikel 13.19 Ow (betaling na aanvang activiteit)

Artikel 13.19 Ow betaling na aanvang activiteit
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.