Artikel 15.23 Ow

Bij het vaststellen van de schadeloosstelling wordt geen rekening gehouden met voordelen of nadelen die zijn ontstaan door:
a. de verwezenlijking van het onteigeningsbelang waarvoor wordt onteigend, voor zover dat een overheidswerk betreft,
b. overheidswerken die in verband staan met de verwezenlijking van het onteigeningsbelang waarvoor wordt onteigend,
c. de plannen voor de werken, bedoeld onder a en b.

Rechtspraak artikel 15.23 Ow (schadeloosstelling invloed van werken en plannen voor werken)

Artikel 15.23 Ow schadeloosstelling invloed van werken en plannen voor werken
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.