Artikel 16.46 Ow

1. Op verzoek van degene die voornemens is het project uit te voeren brengt het bevoegd gezag advies uit over de reikwijdte en het detailniveau van de informatie voor het milieueffectrapport.
2. Het bevoegd gezag raadpleegt voor het advies de bestuursorganen en instanties, bedoeld in artikel 16.36, vijfde lid, onder a en b.
3. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over de procedure voor de advisering en de raadpleging.

Rechtspraak artikel 16.46 Ow (raadpleging reikwijdte en detailniveau)

Artikel 16.46 Ow raadpleging reikwijdte en detailniveau
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.