Artikel 3.11 Ow

1. Het bestuursorgaan dat een programma als bedoeld in deze paragraaf heeft vastgesteld, wijzigt dat programma als uit de monitoring, bedoeld in artikel 20.1, eerste lid, blijkt dat met dat programma niet aan de omgevingswaarde kan worden voldaan.
2. Het programma wordt zo gewijzigd dat binnen een passende termijn aan de omgevingswaarde wordt voldaan.

Rechtspraak artikel 3.11 Ow (wijziging met oog op doelbereik)

Artikel 3.11 Ow wijziging met oog op doelbereik
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.