Artikel 4.35 Ow

1. De in artikel 4.3 bedoelde regels over het vellen en beheren van houtopstanden worden gesteld met het oog op de instandhouding van het bosareaal, de natuurbescherming of het beschermen van landschappelijke waarden.
2. De regels strekken er in ieder geval toe dat na het vellen of het anders tenietgaan van een houtopstand, herbeplanting plaatsvindt op bosbouwkundig verantwoorde wijze.

Rechtspraak artikel 4.35 Ow (rijksregels houtopstanden)

Artikel 4.35 Ow rijksregels houtopstanden
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.