Artikel 16.33e Ow

Een onteigeningsbeschikking treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de uitspraak waarbij zij is bekrachtigd, ter inzage is gelegd.

Rechtspraak artikel 16.33e Ow (inwerkingtreding onteigeningsbeschikking)

Artikel 16.33e Ow inwerkingtreding onteigeningsbeschikking
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.