Artikel 22.8 Ow

Voor zover op grond van een bepaling in een gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist voor een geval waarin regels over de fysieke leefomgeving op grond van artikel 2.7, eerste lid, alleen in het omgevingsplan mogen worden opgenomen, geldt een zodanige bepaling als een verbod om zonder omgevingsvergunning een activiteit te verrichten als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a.

Rechtspraak artikel 22.8 Ow (omgevingsvergunning gemeentelijke verordening)

Artikel 22.8 Ow omgevingsvergunning gemeentelijke verordening
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.