Artikel 16.57 Ow

Het bevoegd gezag geeft bij toepassing van titel 4.1 of afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht ook onverwijld kennis van de aanvraag om een omgevingsvergunning op de in artikel 12 van de Bekendmakingswet bepaalde wijze. Daarbij wordt de dag van ontvangst van de aanvraag vermeld.

Rechtspraak artikel 16.57 Ow (kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning)

Artikel 16.57 Ow kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.