Artikel 16.61 Ow

Als een beslissing op de aanvraag om een omgevingsvergunning wordt aangehouden, wordt voor de toepassing van artikel 16.64, eerste lid, van deze wet of artikel 3:18, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht in plaats van de dag van ontvangst van de aanvraag uitgegaan van de dag waarop de aanhouding eindigt.

Rechtspraak artikel 16.61 Ow (begin beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning)

Artikel 16.61 Ow begin beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.