Artikel 22.9 Ow

Op een in het tijdelijke deel van het omgevingsplan aangewezen onderdeel als bedoeld in artikel 3.4 van de Wet ruimtelijke ordening waarvan verwezenlijking in de naaste toekomst nodig wordt geacht blijft het oude recht van toepassing, uiterlijk tot vijf jaar na de dag met ingang waarvan die aanwijzing geldt.

Rechtspraak artikel 22.9 Ow (aanwijzing onderdelen voor verwezenlijking in de naaste toekomst)

Artikel 22.9 Ow aanwijzing onderdelen voor verwezenlijking in de naaste toekomst
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.