Artikel 15.3 Ow

1. Als voor een activiteit een omgevingsvergunning is vereist, wordt de schade die bestaat uit waardevermindering van een onroerende zaak bepaald aan de hand van een vergelijking van de waarde van de onroerende zaak onmiddellijk voor en na het tijdstip waarop het bevoegd gezag heeft kennisgegeven van het besluit tot het verlenen of wijzigen van de omgevingsvergunning.
2. Dit artikel is alleen van toepassing op schade die wordt veroorzaakt door een regel op grond waarvan een activiteit is toegestaan buiten de locatie waar de onroerende zaak is gelegen of door een maatregel die buiten die locatie wordt getroffen.

Rechtspraak artikel 15.3 Ow (schadebepaling als een omgevingsvergunning is vereist)

Artikel 15.3 Ow schadebepaling als een omgevingsvergunning is vereist
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.