Artikel 10:9 Awb

  • De mandaatgever kan toestaan dat ondermandaat wordt verleend.
  • Op ondermandaat zijn de overige artikelen van deze afdeling van overeenkomstige toepassing.

Rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.