Artikel 2:3 Awb

  • Het bestuursorgaan zendt geschriften tot behandeling waarvan kennelijk een ander bestuursorgaan bevoegd is, onverwijld door naar dat orgaan, onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de afzender. 
  • Het bestuursorgaan zendt geschriften die niet voor hem bestemd zijn en die ook niet worden doorgezonden, zo spoedig mogelijk terug aan de afzender.

Rechtspraak

Doorzendplicht als bedoeld in artikel 2:3 Awb geldt alleen voor stukken aan bestuursorganenRaad van State 6 juni 2007, ECLI:NL:RVS:2007:BA6497
Rechter kan doorzendplicht als bedoeld in artikel 2:3 Awb ook toepassenRaad van State 18 mei 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AT5697
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.